Sub-boomlaag

Life without love is like a tree without blossoms or fruit


De sub-boomlaag is de de derde laag onder de boomlaag en boven de heesterlaag met 6 soorten kleine (fruit)bomen en grote struiken die 25-30% van onze bosgemeenschap uitmaakt.

Tweestijlige meidoorn
Crataegus laevigata

15 bomen

Eenstijlige meidoorn 
Crataegus monogyna

15 bomen

Hulst
Ilex aquifolium

15 struiken

Wilde appel
Malus sylvestris

15 bomen

Boswilg
Salix caprea

15 bomen

Wilde lijsterbes
Sorbus aucuparia

15 bomen